Stan zapalny

Zapalenia tkanek utrzymujących zęby:
Stan zapalny ma swoje objawy:
zaczerwienienie, zawsze
ból, nie zawsze
krwawienie, nie zawsze
obrzęk, nie zawsze
Stan zapalny ma swoje przyczyny:
kamień i osady nazębne nad i poddziąsłowe
nieszczelne wypełnienia w zębach
bród i próchnica zębów
niewłaściwa, niedokładna technika mycia zębów
złe i stare uzupełnienia protetyczne
stare szczotki do zębów
martwe zęby,